AKREDITOVANÉ VZDELÁVANIE

Zoznam absolventov akreditovaného programu Sindelar II

 ( Modul 4 , 5 )

 

1. Mgr. Daniela Poledňáková

2. Mgr. Eva Hradecká

3. Mgr. Marcela Smolárová

4. Mgr. Alexandra Bleščáková

5. Mgr. Katarína Hricová

6. Mgr. Ivan Vyskočil

7. Mgr. Soňa Tomicová

8. PhDr. Janka Zajacová

9. Mgr. Daniela Hanková

10. Mgr. Patrícia Danková

11. Mgr. Alžbeta Lazíková

12. Mgr. Mária Juráková

13. PhDr. Jozef Štefan, PhD.

14. PaedDr. Lýdia Križanová, PhD.

15. Mgr. Michaela Vaňová, PhD.

16. Mgr. Mária Tóthová – Šimčáková

17. PhDr. Gočárová Mária