AKREDITOVANÉ VZDELÁVANIE

Zoznam absolventov akreditovaného programu Sindelar I

 ( Modul 1, 2, 3 )

 

 

1. Mgr. Michaela Hanzlíková, PhD.

2. Mgr. Iveta Váňová

3. Mgr. Daniela Poledňáková

4. Mgr. Eva Horáčková

5. Mgr. Gabriela Skotáková

6. Mgr. Eva Hradecká

7. Mgr. Alena Búšovská

8. Mgr. Marcela Smolárová

9. Mgr. Viola Dohálová

10. Mgr. Monika Klapková

11. Mgr. Silvia Klečáková

12.Mgr. Alexandra Bleščáková

13.Mgr. Katarína Hricová

14. Mgr. Ivan Vyskočil

15. Mgr. Soňa Tomicová

16. PhDr. Janka Zajacová

17. Mgr. Daniela Hanková

18. Mgr. Patrícia Danková

19. Mgr. Alžbeta Lazíková

20. Mgr. Mária Juráková

21. PhDr. Jozef Štefan, PhD.

22. PaedDr. Alena Jancurová

23. PaedDr. Lýdia Križanová

24. Mgr. Michaela Vaňová, PhD.

25. Mgr. Mária Tóthová – Šimčáková

26. PhDr. Gočárová Mária

27. Mgr. Darina Bánociová

28.Mgr. Barbora Šimková

29.Mgr. Krisztína Száz

30.Mgr. Beáta Sklenárová

31.Mgr. Bianka Kubovičová

32.PaedDr. Dragulová Jarmila