V nasledujúcom zozname nájdete odborníkov, ktorí absolvovali v Centre Dr. Sindelar v Bratislave vzdelávanie k metodike Dr. Brigitte Sindelar a vykonávajú diagnostiku a terapiu deficitov

dielčich funkcií podľa Sindelar metódy.

Sú tu uvedení len tí odborníci, ktorí absolvovali všetkých päť modulov vzdelávania a vzdelávanie úspešne ukončili záverečnou skúškou a pravidelne sa zúčastňujú ďalšieho vzdelávania.

PaedDr. Lýdia Križanová, PhD. - špeciálny pedagóg
Bratislava

*********************************************************************

PhDr. Viera Šilonová, PhD. - špeciálny pedagóg, odborná asistentka
KU Ružomberok, Pedagogická fakulta
IJP v Levoči, Katedra špeciálnej pedagogiky
mobil: 0918 337 425
mail: vierasilonova@gmail.com

*********************************************************************

PhDr. Zuzana Sukupová - psychológ
Bratislava
mobil: 0903 614 754
mail:rmconsult@slovanet.sk

*********************************************************************
Mgr. Ivan Vyskočil - psychológ
Bratislava
mobil: 0902 494 485
mail:  yukovi@gmail.com

*********************************************************************
Mgr. Jana Kružliaková - špeciálny pedagóg, predškolský pedagóg
Bratislava
mobil: 0905 285 633
jana.kruzliak@gmail.com

*********************************************************************
Mgr. Katarína Gabaríková - špeciálny pedagóg
Bratislava
mobil: 0902 739 179
mail: k.zatkova@gmail.com

*********************************************************************
Mgr. Mária Tóthová Šimčáková  - psychológ
Bratislava – Dúbravka
mobil: 0905 129 880
mail: poradnapsychologa@gmail.com

*********************************************************************
PhDr. Mária Gočárová -  špeciálny pedagóg
Topoľčany
mobil: 0905 848 804
mail: gocarova@gmail.com

*********************************************************************
PaedDr. Libuša Serbáková - špeciálny pedagóg
Humenné
mail: serbakovalibusa@gmail.com

*********************************************************************
Mgr. Alexandra Bleščáková - špeciálny pedagóg
CPPPaP Trnava
mail: blescakova.a@centrum.sk

*********************************************************************
Mgr. Miriam Gulačová - pedagóg
Nové Mesto nad Váhom
mail: mgulacova@gmail.com
mobil: 0908 222 501

*********************************************************************
PhDr. Jozef Štefan, PhD. – špeciálny pedagóg
Bratislava
mobil: 0907 383 743
mail: jozef.stefan@centrum.sk

*********************************************************************
Mgr. Dáša Čellárová – školský špeciálny pedagóg
Bratislava
mobil: 0903 106 038
mail: cellarovadasa1@gmail.com

*********************************************************************
Mgr. Soňa Tomicová – špeciálny pedagóg
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Hálkova 54
831 03 Bratislava
tel.: 02 444 60 507
mail: stomicova@gmail.com

*********************************************************************
PhDr. Janka Zajacová – špeciálny pedagóg
CŠPP pri SZŠ Hálkova 54
831 03 Bratislava
tel.: 02 444 60 507
mail: janazajacova@pobox.sk

*********************************************************************
Mgr. Mária Juráková – špeciálny pedagóg
CPPPaP Hubeného 25
Bratislava
tel.: 02 44 88 23 96
mobil: 0903 745 249

*********************************************************************
Mgr. Katarína Hricová – logopéd
CPPPaP Stará Ľubovňa
Námestie generála Štefánika 6
Stará Ľubovňa
tel.: 052 43 213 08
mobil: 0908 989 424
mail: katkahricova@gmail.com

*********************************************************************
PaedDr. Anna Čegiňová – špeciálny pedagóg
SCŠPP Andraščíkova 3
085 01 Bardejov
tel.: 054 474 4506
mobil: 0948 04 04 01
mail: ceginova.anna@gmail.com
www.scsppbj.sk

*********************************************************************
Mgr. Beáta Breuerová - špeciálny pedagóg
SCŠPP Stráne pod Tatrami 2, 059 76
Alokované pracovisko: Nová ul. č. 10, 060 01 Kežmarok
tel.: 0908 311 595
mail: bba@centrum.sk

*********************************************************************
Mgr. Adriana Gábrišová – špeciálny pedagóg
SCŠPP Svodín
Hlavná 1117/1
943 54 Svodín
mobil: 0905 812 548
mail: ada.g@centrum.sk

*********************************************************************
Mgr. Alžbeta Lazíková – psychológ
Trnava
mail: sindelar.tt@gmail.com

*********************************************************************
Mgr. Michaela Souček Vaňová, PhD. - psychológ
Banská Bystrica
mobil: 0907 785 015
mail: sindelar.bb@gmail.com

*********************************************************************
Mgr. Patrícia Danková – špeciálny pedagóg
CPPPaP Piešťany, Scherera 4O, Piešťany
Hlboká 38, 921 01 Piešťany
mobil: 0908 714 961
mail: padan@zoznam.sk

*********************************************************************
PhDr. Daniela Hanková - špeciálny pedagóg
CPPPaP Piešťany
Beckovská 1
921 01 Piešťany
mobil: 0905 403 774
mail: danielahankova@gmail.com

*********************************************************************
Mgr. Eva Hradecká – špeciálny pedagóg
CPPPaP Bratislava
mobil:
mail: ehradecka@gmail.com

*********************************************************************
Mgr. Marcela Smolárová – špeciálny pedagóg
Orava
mobil: 0949 120 610
mail: smolarovam@centrum.sk

*********************************************************************
Mgr. Zuzana Dubovcová - psychológ
Súkromné centrum špeciálno – pedagogického poradenstva
Ružomberok
www.poradnapredeti.sk

*********************************************************************
Mgr. Sylvia Rusnáková – špeciálny pedagóg
adresa: Tehelňa 8, 060 01 Kežmarok
mobil: 0915 420 543
mail: rusnakova.sylvia@centrum.sk

*********************************************************************
PhDr. Janka Adamková – špeciálny pedagóg
SCŠPP Stálicova 2, Bratislava
Horná Dolina 58, okr. Senica
mobil: 0908 779 223
mail: adamkovajanka@gmail.com 

*********************************************************************
Mgr. Jana Zbudilová – špeciálny pedagóg
Pezinok
mobil: 0905 631 435
mail: j.zbudilova@gmail.com

*********************************************************************
Mgr. Bc. Marta Hlubíková – špeciálny pedagóg – psychopéd, učiteľka 1. stupňa
ZŠ M.R.Štefánika 2007, Čadca 02201
mobil: 0905 281 690
mail: marta.hlubikova@azet.sk

*********************************************************************
Mgr. Daniela Polednáková – špeciálny pedagóg
CPPPaP Galanta
tel: 031 780 56 - 14
mail: polednakovad@gmail.com

*********************************************************************
Mgr. Eva Krippelová – špeciálny pedagóg
CPPPaP – PPTPK Dunajská Streda
mobil: 0903 910 768

*********************************************************************
Mgr. Denisa Vekterová –špeciálny pedagóg
Banská Bystrica
mobil: 0903 539 975
mail: denisa.vekterova@gmail.com

*********************************************************************
Mgr. art. Viera –Máša Orogváni – špeciálny pedagóg
Bratislava

*********************************************************************
Mgr. Simona Ölvecká – psychológ
Galanta – Nové Zámky
mobil: 0903 894 565
mail: simona-olvecka@yahoo.com 

*********************************************************************
Mgr. Katarína Matušková – školský psychológ
Spojená škola s organizačnými zložkami
Špeciálna základná a praktická škola Želiezovce
mail: kati.capova@gmail.com

*********************************************************************
Mgr. Beáta Sklenárová – liečebná pedagogička, psychoterapeutka
CPPPaP Šaľa
tel.: 031 770 54 64 
mail: cpppapsala@gmail.com

*********************************************************************
Mgr. Gabriela Skotáková – špeciálny pedagóg
Skalica mobil: 0907 227 310
mail: dicskalica@ehs.sk
www.dicskalica.wbl.sk

*********************************************************************
Mgr. Darina Bánociová – psychologička
Prešov mobil: 0905 893 256
mail: banociovad@centrum.sk 

*********************************************************************
Mgr. Miroslava Zubová – špeciálny pedagóg, riaditeľka
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Stálicová 2 821 02 Bratislava
mobil: 0907 457 487
mail: mzubovaspp@centrum.sk 

*********************************************************************
Mgr. Michaela Kováčová – špeciálny pedagóg
Banská Bystrica
mail: misa.kovacova@gmail.com

*********************************************************************
Mgr. Monika Klapková – špeciálny pedagóg
Bratislava mobil: 0904 651 547
mail: monika.klapkova@azet.sk

*********************************************************************
PaedDr. Silvia Klečáková – špeciálny pedagóg
Bratislava  
mail: sklecakova@hotmail.com

*********************************************************************
PaedDr. Jarmila Zatorská –špeciálny pedagóg
SCŠPP Bardejov
Kutuzovova 3629
Bardejov
tel: 0918 481 266
mail: jarkazatorska@gmail.com

*********************************************************************
Mgr. Andrea Muličáková – školský logopéd
Spojená škola P.Sabadoša internátna
Duklianska 2
080 76 Prešov
mail: mulicakova@gmail.com

*********************************************************************
PhDr.Daniela  Faixová – špeciálny pedagóg
Lúčna 173
Gerlachov
Poprad –Tatry
mail: daniela.ter@gmail.com

*********************************************************************
Mgr. Michaela Hamráková – psychológ
mail: michaela.mateninaz@gmail.com

*********************************************************************
Mgr. Marianna Gnipová –logopéd
Snina
logopediasnina@gmail.com

*********************************************************************
Mgr. Danica Pangrácová – špeciálny pedagóg
CŠPP súčasť Spojenej školy
Pod papierňou 2671
Bardejov
mail: dana.pangrac@gmail.com

*********************************************************************
Mgr. Andrea  Zelinová  -sociálny pedagóg
CPPPaP Dolný Kubín
Mgr. Lenka Gajdošová – logopéd
SCŠPP Bardejov
Andraščíkova 3
Bardejov
tel: 0948 233 711

*********************************************************************
PhDr. Katarína Stašáková – psychológ a špeciálny pedagóg
SCŠPP Bardejov
Andraščíkova 3
Bardejov
tel: 0902 722 799

*********************************************************************
Mgr. Zuzana Kočišová – liečebný pedagóg
SCŠPP Bardejov
Andraščíkova 3
Bardejov
tel: 0907 142 083
mail: s.sanah@gmail.com

*********************************************************************
PaedDr. Patrícia Lorková – špeciálny pedagóg a psychológ
SCŠPP Spišský Hrhov
ČSA  33
Spišský Hrhov
Mail: patricialorkova@gmail.com

*********************************************************************
PaedDr. Eva Urbaneková –liečebný pedagóg
Ambulancia Liečebnej pedagogiky
Pezinok
tel: 0903 429 164
mail: urbanekova.deti@gmail.com
www.spokojnedeti.sk

*********************************************************************
Ivana Lacušová –psychológ
CPPPaP Vranov nad Topľou
Bernolákova 92
Vranov nad Topľou
tel: 057 44 23 718
mail: ivana.lacusova@gmail.com

*********************************************************************
Mgr. Veronika Zborteková –psychológ
Bratislava
Tel: 0948 522 519
Mail: veronika.zbertekova@gmail.com

*********************************************************************
Mgr. Michaela Kutná – špeciálny pedagóg
ČSPP Vrbové
Tel: 0907 042 139
Mail: michaeela.kutna@gmail.com

*********************************************************************
Mgr. Marta Gašparíková, PhD. – psychológ a psychoterapeut
Bratislava, Dunajská Lužná
Tel: 0949 742 461
Mail: marta.gasparikova@gmail.com

*********************************************************************
Mgr. Katarína Starovičová – špeciálny pedagóg
tel: 0911 109 474
mail: kstarovicova@gmail.com

*********************************************************************
Mgr. Hana Kolníková – špeciálny pedagóg
Bratislava, Hlohovec
tel: 0919 919 085
mail: hanka.kolnikova@gmail.com

*********************************************************************
Monika Debnárová Grznárová – špeciálny pedagóg
tel: 0902 763 873
mail: grznarova.monika@gmail.com

*********************************************************************
Mgr. Dagmar Vagaská –školský logopéd
Liečebno-výchovné sanatórium  Košice
CŠPP Košice
Tešedíkova 3
Košice
tel: 0907 638 762

*********************************************************************
Mgr. Ingrid Trebuňová
Bratislava – Petržalka
mail: itrebunova@centrum.sk

*********************************************************************
Mgr. Zuzana Francúzová – špeciálnypedagóg
CPPPaP Púchov
Námestie slobody 1657/13
Púchov

*********************************************************************
Mgr. Ivana Ridošková –psychológ
Púchov
mail: ivanaorgonova@gmail.com

*********************************************************************
Bc. Jana Chalányová
Hlohovec
tel: 0903 748 829
mail: chalanyova.jana@gmail.com

*********************************************************************
Mgr. Eva Bartová – školský psychológ a špeciálnypedagóg
CPPPaP Prievidza
Prievidza
mail: ebartor21@gmail.com

*********************************************************************
Mgr.Zuzana Merková – špeciálnypedagóg
Nemšová
mail: zuzanarev@gmail.com

*********************************************************************
Mgr. Jana Račková - psychológ
Súkromná prax, Dobšinského 14, Bratislava
tel.: 0908 115 425
mail: rackovka@gmail.com

*********************************************************************
Mgr. Silvia Brídziková – špeciálny pedagóg
CPPPaP II Bratislava
tel.: 0911 608 288
mail: silvusab@gmail.com

*********************************************************************
PhDr. Barbora Šimková – špeciálny pedagóg
Základná škola Biskupická 21, Bratislava
Detský domov Harmónia, Modra
tel.: 0903 967 713
mail: simkovabarbora@gmail.com

*********************************************************************
Mgr. Zuzana Dianová – psychologička
ZŠ Radvanská 1, Banská Bystrica
Banská Bystrica, Zvolen
tel.: 0908 850 438
mail: zuzan.dianova@gmail.com

*********************************************************************
Mgr. Klára Rivas – špeciálny pedagóg
www.cpppapholic.mypage.cz
Holíč
tel.: 0903 584 971
mail: pppholic@centrum.cz

*********************************************************************
Mgr. Ivana Sedláková – psychológ
www.cpppapholic.mypage.cz
Holíč
tel.: 0903 584 971
mail: pppholic@centrum.cz

*********************************************************************
Mgr. Ivana Irová – logopéd
CŠPP Nevädzova 3, 821 01 Bratislava
mail: ivana.irova@gmail.com

*********************************************************************
Mgr. Erika Urban Čisáriková – školský psychlóg
Bratislava 1
Borinka – Supava
mail: erika.cisarikova@gmail.com

*********************************************************************
Mgr. Gabriela Sluková – špeciálny pedagóg
gslukova@centrum.sk
Levice a okolie

*********************************************************************
Mgr. Martina Marková – školský psychológ
Topoľčany
mail: martinamarkova@hotmail.com

*********************************************************************
Mgr. Patrícia Babiaková – liečebný pedagóg
CPPPaP Zlaté Moravce, A. Kmeťa 6
tel.: 037 6421 203

*********************************************************************
Mgr. Lucia Blažková - psychológ
CPPPaP Hlohovec
mail: poradnapsych@gmail.com

*********************************************************************
Mgr. Mária Iglarčíková – špeciálny pedagóg
Bratislava / Námestovo
tel. : 0904 815 620
mail: miglarcikova@gmail.com

*********************************************************************
Mgr. Margita Majcherová, PhD. – špeciálny pedagóg
CPPPaP Galanta
0917/484654
margit.maj@gmail.com

*********************************************************************
PhDr. Iveta Vlčková -  špeciálny pedagóg
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, Mučeníkov 4, Kežmarok
mail: centrumkezmarok@mail.t-com.sk
tel.: 0911 468 551, 052 468 55 32

*********************************************************************
PaedDr. Svetlana Chripková -  špeciálny pedagóg
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, Mučeníkov 4, Kežmarok
mail: centrumkezmarok@mail.t-com.sk
tel.: 0911 468 551, 052 468 55 32

*********************************************************************
Mgr. Jana Džadoňová – špeciálny pedagóg
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, Mučeníkov 4, Kežmarok
mail: centrumkezmarok@mail.t-com.sk
tel.: 0911 468 551, 052 468 55 32

*********************************************************************
Mgr.Alena Litvik Dufeková, PhD. - pedagóg
Email: alena.dufekova@gmail.com
Tel: 0907 543 056
možné miesta vykonu prace:Hlohovec , Nitra, Levice, Turzovka

*********************************************************************
PaedDr. Viera Imrichová – špeciálny pedagóg
riaditeľka Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva
 Átriová 5, Prešov
tel. 0917 153 544
e-mail: sagitaris@gmail.com

*********************************************************************
PaedDr. Mária Drabiščáková – špeciálny pedagóg
Sabinov, Prešov
č.t. 0918 514 229
mail: drabiscakova@centrum.sk

*********************************************************************
Mgr. Alexandra Kalinová - špeciálny pedagóg
CPPPaP Nitra
J. Vuruma 2, 949 01 Nitra
tel.: 0908 805 964
email: alexandra.kalinova@cpppap.sk
 
*********************************************************************
PhDr. Zuzana Sinayová Očovská
T-PSYCHOS s.r.o. - ambulancia klinickej psychologie
Panelova 2
040 01 Kosice
Tel : 0918 912 339

*********************************************************************
Mgr. Mária Zachardová – logopéd, špeciálny pedagóg
SCŠPP, Centrum detskej reči
Trnava
mail: zachardova.m@gmail.com

*********************************************************************
Mgr. Janka Farkašová, PhD.
Bratislava
mail: cross@bananatel.sk
 
*********************************************************************
Mgr. Jana Klobušiaková – špeciálny pedagóg
CŠPP Jamník
mobil: 0949 651 608
 
*********************************************************************
PaedDr. Jana Veselovská – špeciálny pedagóg
CŠPP Jamník
mobil: 0944 035 664
 
*********************************************************************
PaedDr. Andrea Matejcová – špeciálny pedagóg, logopéd
SCŠPP Chorvátsky Grob
mobil: 0908 846 515
mail: matejcova.a@gmail.com

*********************************************************************
Mgr. Svetlana Rosinová – psychológ
Bratislava, Senec
mobil: 0905 889 192
mail: svetlana.rosinova@gmail.com
 
*********************************************************************
Mgr. Lenka Ferenčíková
Trebišov
mobil: 0917 596 437
mail: lenkaamitrova@gmail.com

*********************************************************************
Mgr. Silvia Valašková – špeciálny pedagóg
CPPPaP Stará Ľubovňa
Nám. Gen. Štefánika 6

*********************************************************************
Mgr. Beáta Lichvárová – špeciálny pedagóg
CPPPaP Stará Ľubovňa
Nám. Gen. Štefánika 6

*********************************************************************
Mgr. Andrea Koristeková – špeciálny pedagóg
CPPPaP Lučenec,
M. Rázusa 25, Lučenec
mobil: 0905 791 656
mail:  andrea.koristekova@centrum.sk

*********************************************************************
PhDr. Zdenka Obrtalová
CPPPaP Lučenec
M. Rázusa 25, Lučenec
mobil: 0918 491 546
mail: zdenka.obrtalova@gmail.com

*********************************************************************
Mgr. Monika Martináková – špeciálny pedagóg
Bernolákova 383/10, Holíč
mobil: 0908 682 465
mail: martinakova.monika@gmail.com

*********************************************************************
Mgr. et Mgr. Miroslava Mihalová – špeciálny pedagóg
Detské centrum „PRE TEBA“, n.o.,
Mičurinova 22, Prešov
mobil: 0908 271 190
mail: mir.mihalova@gmail.com

*********************************************************************
Mgr. Adriana Knotková
Bratislava – Nové mesto
mobil: 0902 132 383
mail: knotkova.a@gmail.com

*********************************************************************
Mgr. Petra Kaločayová – psychologička
Bratislava / Partizánske
mail: kalo.petra@gmail.com

*********************************************************************
Mgr. Monika Matejová – klinický psychológ
Koceľova 17/B, Bratislava – Ružinov
mobil: 0908 174 084
mail:  no1monika@gmail.com

*********************************************************************
Mgr. Anna Mikulová – špeciálny pedagóg
Spojená škola
Pod papierňou 2671
085 01 Bardejov

*********************************************************************
Mgr. Janette Mrázová – špeciálny pedagóg
okres MALACKY
mail:  janettemrazova@centrum.sk

*********************************************************************
Mgr. Alžbeta Giertlová – špeciálny pedagóg
Bratislava
mail:  alzbeta.giertlova@bee.sk

*********************************************************************
Mgr. Dana Skuhrová – pedagóg
Zohor
mobil: 0907 396 026
mail:  skuhrova@gmail.com
www.anad.sk

*********************************************************************
Mgr. Jana Boldišová – špeciálny pedagóg
Bratislava-Petržalka / Levice
mail:  johanka1988@gmail.com

*********************************************************************
Mgr. Marta Lazíková Merešová – psychologička
Bratislava I

*********************************************************************
PaedDr. Anna Vašinová – špeciálny pedagóg
okres Pezinok
mail: anka_vasinova@post.sk


*********************************************************************

Mgr. Martina Lichnerová – klinický psychológ
mobil: 0902 849 008
mata.gresova@gmail.com
JMG Slovakia s.r.o.
ZŠ Rovniankova 1, Bratislava Petržalka
*********************************************************************
Mgr. Natália Šebíková – špeciálna pedagogička
mobil: 0903 256 655
sebikova@gmail.com
*********************************************************************
Mgr. Alena Kurtulíková – špeciálny pedagóg
CPPPaP Malacky, Martina Rázusa 30
Tel: 034/772 4293
pppmalacky@gmail.com
*********************************************************************
PaedDr. Dana Kovárová – špeciálny pedagóg
CPPPaP Malacky, Martina Rázusa 30
Tel: 034/772 4293
pppmalacky@gmail.com

********************************************************************* 
Mgr. Tatiana Regulyová – špeciálny pedagóg, pedagóg
Tvrdošín
tatiana.regulyova@gmail.com
*********************************************************************
PaedDr. Monika Hocková
CPPPaP, J. Curie 3760/2, Poprad
monika.hockova@gmail.com
*********************************************************************
Mgr. Anna Závacká – špeciálny pedagóg
CPPPaP, J. Curie 3760/2, Poprad
annazavacka11@gmail.com
*********************************************************************
Mgr. Barbora Fedorová – špeciálny pedagóg
CPPPaP, J. Curie 3760/2, Poprad
barbora.fedorova@gmail.com 
 *********************************************************************   
Mgr. Erika Baumgartnerová – špeciálny pedagóg
CŠPP Skalica
mobil: 0911 238 265
*********************************************************************
Mgr. Zuzana Bogdaňová – logopéd / špeciálny pedagóg
Senec
www.rozkvetosobnosti.sk
mobil: 0905 637 632
*********************************************************************
PhDr. Jana Bougdar – špeciálny pedagóg
SCŠPP Nová Dubnica
mobil: 0911 171 050
mail: jana.bougdar@gmail.com
*********************************************************************
Mgr. Kornélia Brhlovičová – špeciálny pedagóg
DC Teddy, Zochova 16, Bratislava
mobil: 0904 468 579
mail: brhlovicovakornelia@gmail.com
*********************************************************************
Mgr. Mária Faganová – špeciálny pedagóg
CŠPP Skalica
mail: majafaganova@gmail.com
Mgr. Ivona Guráňová – učiteľ pre 1. stupeň ZŠ
Martin
SZŠ BELLAMOS
mobil: 0903 242 703
mail: ivona.guranova@gmail.com

*********************************************************************
Mgr. Daniela Kuchtová – psychológ
Prešov
mobil: 0910 542 979
*********************************************************************
Mgr. Zuzana Radošániová – psychológ, pedagogický pracovník
Bratislava
mail: z.radosaniova@gmail.com
mobil: 0901 709 508  
*********************************************************************
Mgr. Silvia Sodomová – psychológ
Modra
www.alexiacentrum.sk
mail: info@alexiacentrum.sk
    *********************************************************************
Mgr. Barbora Šulganová – špeciálny pedagóg
Sobrance, Michalovce
mobil: 0908 333 849
www.rozvojdietata.sk

*********************************************************************


Mgr. Ema Václavíková – špeciálny pedagóg
CPPPaP Námestovo
mail: ema.vaclavikova@cpppapno.sk
*********************************************************************
PhDr. Viera Šilonová, PhD. – špeciálny pedagóg – odborná asistentka
KU Ružomberok, Pedagogická fakulta,
IJP v Levoči, Katedra špeciálnej pedagogiky
mail: vierasilonova@gmail.com
mobil: 0918 337 425
 
 *********************************************************************
 Mgr. Petra Kaločayová – psychologička
Bratislava / Partizánske
mail: kalo.petra@gmail.com

*********************************************************************
Mgr. Monika Matejová – klinický psychológ
Koceľova 17/B, Bratislava – Ružinov
mobil: 0908 174 084
mail:  no1monika@gmail.com

*********************************************************************
Mgr. Anna Mikulová – špeciálny pedagóg
Spojená škola
Pod papierňou 2671
085 01 Bardejov

*********************************************************************
Mgr. Janette Mrázová – špeciálny pedagóg
okres MALACKY
mail:  janettemrazova@centrum.sk

*********************************************************************
Mgr. Alžbeta Giertlová – špeciálny pedagóg
Bratislava
mail:  alzbeta.giertlova@bee.sk
Mgr. Dana Skuhrová – pedagóg
Zohor
mobil: 0907 396 026
mail:  skuhrova@gmail.com
www.anad.sk

*********************************************************************
Mgr. Jana Boldišová – špeciálny pedagóg
Bratislava-Petržalka / Levice
mail:  johanka1988@gmail.com

*********************************************************************
Mgr. Marta Lazíková Merešová – psychologička
Bratislava I

*********************************************************************
PaedDr. Anna Vašinová – špeciálny pedagóg
Okres Pezinok
mail: anka_vasinova@post.sk

*********************************************************************
Mgr. Gréta Gabauerová
Psychologička
Centrum Dr. Sindelar
*********************************************************************
Mgr. Jana Grečková
Košice
mobil: 0905 207 311
mail: jana.greckova@gmail.com
*********************************************************************
Mgr. Bibiana Majzlerová
Sociálny pedagóg, okres Žarnovica
mobil: 0904 479 622
mail: bibiana.majzlerova@gmail.com
*********************************************************************
Mgr. Eva Bačová
 Učiteľ, Špeciálny pedagóg, Hipoterapeut – PPJ
Kysucké Nové Mesto, región Kysuce
mobil: 0904 966 757
mail: eva.bacova@post.sk
********************************************************************* 
Mgr. Dominika Jurkýová
Špeciálny pedagóg
Centrum špeciálno – pedagogického poradenstva
M. Urbana 160/45, Námestovo
mail: dominika.klimcikova@gmail.com
*********************************************************************
Mgr. Eva Krajčiová
Špeciálny pedagóg
Žilina, Terchová
mobil: 0911 987 938
mail: krajciova.evka@gmail.com
*********************************************************************
Mgr. Zuzana Majorošová
Špeciálny pedagóg pre narušenú komunikačnú schopnosť
CŠPP, Opatovská cesta 101, Košice
mobil: 0902 428 263
*********************************************************************
PaedDr. Erika Viščorová
Špeciálny pedagóg
CŠPP, Opatovská cesta 101, Košice
mobil: 0908 635 826
mail: erikaviscorova@centrum.sk
*********************************************************************
PaedDr. Michaela Brathová
Učiteľ, Špeciálny pedagóg
Nitra, Vráble
mobil: 0917 326 530
mail: miska.brathova@gmail.com
*********************************************************************
PhDr. Vlasta Baumerthová
Učiteľ, Školský špeciálny pedagóg
ZŠ  Na bielenisku 2, Pezinok
mail: vlasta@baumerth.com
*********************************************************************
Mgr. Mária Sekerčáková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Bardejov, Štefánikova 8, Bardejov
mail: maria.sekercakova@cpppap-bardejov.sk
*********************************************************************
Mgr. Barbora Regešová
Učiteľka
Bratislava – Karlova Ves
mail: barboraregesova@gmail.com
********************************************************************* 
Mgr. Sláva Miklóšová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Trnava
mobil: 0903 605 967
mail: slavkamiklosova@gmail.com
*********************************************************************
Mgr. Anna Mečochová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Piešťany
mail: anna.mecochova@gmail.com
*********************************************************************
Mgr. Jozefína Kiššová
Učiteľka / Školský špeciálny pedagóg
ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II., Osloboditeľská 27, Bratislava
*********************************************************************
Mgr. Júlia Bernátová
Psychológ
SCŠPP Centrum detskej reči, Trnava
mail: jul.bernatova@gmail.com

*********************************************************************
 PaedDr. Erika Slabejová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Revúca
mobil: 0915 813 874
mail: slabejova.erika@gmail.com
*********************************************************************
Mgr. Kristína Bičanová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Piešťany
mail: bicanova.k@gmail.com
*********************************************************************
Ing. Mgr. Michaela Trúchla
Psychológ
Bratislava
mail: michaela.truchla@gmail.com
*********************************************************************