Po úspešnom absolvovaní všetkých  modulov a splnení podmienok vzdelávania obdrží účastník potvrdenie o ukončení vzdelávania. Okrem toho bude účastník na vlastné želanie zapísaný na listinu Sindelar – trénerov ( zverejnených na stránke Dr. Brigitte Sindelar ), z ktorých si rodičia môžu vybrať kvalifikovaných terapeutov v blízkosti ich bydliska.

Prihlásiť sa na seminár môžete prostredníctvom mailu:  sindelarcentrum@gmail.com vyplnením  prihlášky.

Všeobecné podmienky: Účasť na seminári je možná iba po úhrade poplatku, ktorý má byť uhradený minimálne päť týždňov pred začiatkom seminára.  Ak Vaša platba nebude na náš  účet pripísaná minimálne päť týždňov pred začiatkom seminára, bude Vaša prihláška automaticky stornovaná.

 

Podmienky odhlásenia sa:

Vaše odhlásenie je možné do doby päť týždňov pred začatím seminára s nárokom na vrátenie poplatku za seminár.

Pri odhlásení sa do 14 kalendárnych dní pred termínom konania seminára Vám bude vrátené 50% poplatku zo seminára. Potom už nie je možné prihlášku stornovať a žiadať vrátenie poplatku za seminár.

Môže byť miesto prihláseného účastníka nahradené iným, tento však musí spĺňať podmienky účasti na seminári. Storná účasti na seminári a žiadosť o vrátenie poplatku sú potrebné doručiť písomne, mailom: sindelarcentrum@gmail.com

Pokiaľ bude účasť na seminári odhlásená neskôr ako je popísané vyššie alebo sa účastník na seminár nedostaví, nemá nárok na vrátenie poplatku za seminár. Organizátor seminára môže seminár zrušiť kvôli nepredvídateľným dôvodom, v tom prípade má účastník seminára právo na vrátenie poplatku.