DIAGNOSTIKA DEFICITOV ČIASTKOVÝCH FUNKCIÍ :

Modul 2

Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch učenia, dyskalkúlie a správania

Diagnostika – praktická časť ( Modul 2 )

Bratislava

 

Modul 2 Deficity čiastkových funkcií : Diagnostika – praktická časť je určený predovšetkým učiteľom a odborníkom z pomáhajúcich profesií, ktorí sa zúčastnili Modulu 1 a odborníkom, ktorí s metódou Dr. Sindelar pracujú a majú záujem dozvedieť sa viac o deficitoch čiastkových funkcií ako možných príčinách porúch učenia, dyskalkúlie a správania a o metodike Dr. Sindelar, pomocou ktorej je možné deficity čiastkových funkcií zachytiť a pomocou tréningu až úplne odstrániť.

 

 

Obsah modulu:

 

Postup "Metóda na zachytenie deficitov čiastkových funkcií" pre deti v školskom veku a starších: Predstavenie a prevedenie, praktická práca s metódou v malých skupinkách, vyhodnotenie diagnostiky na základe rôznych kazuistík.

 

Včasné zachytenie deficitov čiastkových funkcií: "Mačka Mňau" u detí vo veku materskej školy a v predškolskom veku: Predstavenie a prevedenie, praktická práca s metódou, vyhodnotenie diagnostiky na základe rôznych kazuistík.

 

Terapia deficitov čiastkových funkcií: Základy k terapii. Zoznámenie sa s tréningovým programom. Odporúčania k terapii.

 

Tréningové programy

 

 

PaedDr. Petra Arslan Šinková , školská psychologička, Centrum Dr. Sindelar

Má licenciu na túto metódu, ktorú získala prostredníctvom výcviku a praxe priamo u autorky tejto metódy – Dr. Brigitte Sindelar ( klinická psychologička a psychoterapeutka ) v Rakúsku.

Učebných jednotiek: 8

 

Počet účastníkov: 24

 

Dátum: .............

 

 

Poplatok za seminár: 100 eur

 

 

Miesto: Bratislava