Náš podporný koncept

     pre deti a mládež, ktorí sa chcú zbaviť:

 

·         stresu zo školy 

·         stresu z doučovania

·         stresu zo skúšania

·         stresu z rodičov

·         dyslexie

·         dyskalkúlie

·         poruchy pozornosti

·         oslabenia čiastkového výkonu

 

pre deti a mládež, ktorí chcú niečo získať:

 

·     voľný čas namiesto doučovania

·     úspech v škole pomocou techniky učenia sa

·     vyrovnanosť pri skúškach a školských prácach

 

 

     Čo ponúka Centrum Dr. Sindelar?

 

·         zistenie oslabenia čiastkového oslabenia výkonu podľa metódy Dr. Sindelar

·         terapia oslabenia čiastkového výkonu podľa metódy Dr. Sindelar

·         sprostredkovanie techniky učenia sa

 

     A ako to v Centre Dr. Sindelar prebieha?

 

     Deti k nám prídu, my im pomôžeme odhaliť príčinu problémov s učením sa, prídeme na koreň problému a podchytíme ho na mieru šitým

     programom.