Univ. prof. Dr. filozofie Sindelar, klinická psychologička a psychoterapeutka ( individuálna psychológia ), po desaťročnej praxi na univerzitnej klinike neuropsychiatrie pre deti a mládež pracuje od roku 1981 v súkromnej praxi; semináre a prednášky v Rakúsku, Nemecku a Švajčiarsku; od roku 2003 vybudovanie a vedenie podpornej siete pre deti a mládež s deficitmi čiastkových funkcií ( „Schmunzelclub“ ); od roku 2004 činná v oblasti výučby a vedy na Súkromnej univerzite Sigmunda Freuda vo Viedni.

 

V 70 – tych rokoch minulého storočia začala Dr. Sindelar vyvíjať metódu diagnostiky a terapie oslabenia dielčieho výkonu, ktorá je založená na poznatkoch z kognitívnej psychológie a vývinovej neuropsychológie a priebežne ju aktualizuje. Oslabenie dielčieho výkonu môže byť podľa jej modelu príčinou problémov s učením a poruchami správania u detí a mládeže. Pritom je základným východiskom každej terapie, v súvislosti s jej psychoterapeutickým  vzdelaním v individuálnej psychológii, individualita v zmysle neoddeliteľnosti  od tela a duše, od myslenia, cítenia  a sociálneho prostredia dieťaťa.